5. oktoober 2010

Eesti keele tund arvutiklassis
Üks osa tunnitööst on MIKSIKESE keskkonnas. Loe teemad läbi, leia need kohad ja asu lahendama.
Jõudu tööle!


2. klass
MINU MIKSIKE- E-vihik 2.KLASS- EESTI KEEL

4. teema Tähed ja häälikud
4. Häälikuühendid
6. Suluta kaashäälikud ja nende tähed
8. Suur ja väike algustäht

3. klass
MINU MIKSIKE- E-vihik 3. KLASS- EESTI KEEL

1. teema Häälik ja täht
1. G, B, D sõna algul
2. Tähestikuline järjekord

2. teema Täishäälikud

3. teema Suluga ja suluta kaashäälikud

Kommentaare ei ole: